Czy Godzina Geniuszu to szansa na edukację przyszłości?

Warto poczytać fragmenty artykułu dot. raportu o edukacji przyszłości (całość do przeczytania >>TUTAJ<<) i porównać je z głównymi założeniami Godziny Geniuszu:

"Jednym z głównych wniosków raportu jest to, że główną potrzebą edukacji zorientowanej na dawanie uczniom umiejętności na przyszłość jest adaptacja systemów szkolnictwa i nakierowanie ich na umiejętności rozwiązywania problemów, współpracy i kreatywności.

Co jeszcze jest ważne w kształceniu zorientowanym na przyszłość?Ciągła ewaluacja procesu i treści nauczania oraz dostosowywanie jej do szybko zmieniających się warunków na rynku pracy i w społeczeństwie. Nauczyciele muszą cały czas się dokształcać, żeby nadążać za zmianami – podobnie jak przedstawiciele wielu innych zawodów. Różnorodność i tolerancja powinny być uniwersalnie przyjętymi zasadami. Sztywne podejście do edukacji nie pasuje do nauczania przyszłościowego. Politycy i eksperci na całym świecie dochodzą do wniosku, że surowe, nastawione na egzaminy podejście do nauczania nie przynosi korzyści uczniom, odbijając się negatywnie również na ich rodzinach i całym społeczeństwie."


Przykład Godziny Geniuszu wprowadzonej w mojej klasie pokazuje, że zamiast czekać na zmianę systemu edukacji, można sobie w pewnym sensie urządzić własny system edukacji u siebie w klasie, nie czekając na zmiany w podstawie programowej, czy zmiany ministra.

Godzina Geniuszu wprowadzana cyklami składającymi się z 5-6 cotygodniowych lekcji daje niezwykłą szansę na wspomnianą w powyższym artykule ciągłą  ewaluację  procesu nauczania. Analizując wnioski dotyczące edukacji zorientowanej na dawanie uczniom umiejętności na przyszłość, nie sposób nie zauważyć, jak dobrze wpisują się w nie główne założenia Godziny Geniuszu, czyli odejście od sztywnego podejścia do edukacji oraz zezwolenie na pełną różnorodność tworzonych projektów.

A czymże innym niż ciągłym dokształcaniem się nauczyciela jest czytanie przez Was tego postu, śledzenie mojego bloga czy uczestniczenie w grupie facebookowej entuzjastów Godziny Geniuszu?


Komentarze

Popularne posty