No to do dzieła - etap przygotowań

Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, było zapytanie uczniów o zdanie. Opowiedziałem im o tym, czym jest Godzina Geniuszu, obejrzeliśmy wspólnie filmik z wcześniejszego wpisu, przedstawiający główne założenia. Zapytałem czy w ogóle są zainteresowani takim pomysłem. 
Okazało się, że informacje zwrotne od nich są bardzo pozytywne.  Obiecałem im, że zaczniemy od pilotażu, czyli cyklu czterech lekcji, po których powinni mieć już pierwsze efekty swojej pracy. Po upływie mniej więcej miesiąca odbędzie się prezentacja rezultatów oraz ewaluacja pilotażu. Jeśli efekty będą zadowalające, Godzina Geniuszu wejdzie na stałe do planu drugiej klasy.

Obejrzeliśmy też kolejny film przybliżający zasady, do których będziemy się  stosować, tym razem z perspektywy ucznia. Korzystając z materiałów angielskich, już samo zapoznawanie się z zasadami było uzasadnione także z punktu widzenia rozwijania umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Oba filmy udostępniłem z tygodniowym wyprzedzeniem także na grupie facebookowej, aby mogli się z nimi zapoznać we własnym tempie.
Uczniowie otrzymali tydzień czasu, podczas którego w ich głowach miał powstawać ogólny zarys projektu, którym się będą zajmować.

Na grupie facebookowej udostępniłem ankietę, w której wpisałem kilka pomysłów, prosząc uczniów o dodawanie własnych pomysłów na projekty. Dzięki temu uczniowie niezdecydowani mogli się sugerować istniejącymi propozycjami, a uczniowie mający inne pomysły mogli je wstępnie zaprezentować. Poniżej ankiety  było miejsce na komentarze, choć nie pojawiło się ich wiele. Natomiast uczniowie skorzystali z możliwości dodawania własnych opcji oraz wybierania kilku propozycji.
Oto jak wyglądała ta ankieta:Po tygodniu urządziliśmy "rundkę", podczas której skupiliśmy się  na trzech pytaniach:

1) Z czym "wchodzisz" w zajęcia w ramach Godziny Geniuszu. Jakie są Twoje oczekiwania i nadzieje z tym związane? Czy masz pozytywne nastawienie, czy raczej przeważają obawy?

Okazało się, że 100% uczniów nastawiona jest pozytywne i w pełni akceptuje pomysł, którego zarysy poznali tym razem bardziej dokładnie. Uczniowie podkreślali, że dzięki temu, że będą się mogli skupić  na własnych pomysłach, będą mieli szansę zrealizować rzeczy, która od dawna chodziły im po głowie, lub takie, na które zawsze brakowało im czasu. Uczniowie mający zaległości wyrażali nadzieję, że wreszcie będą mogli skupić się  na tym, co sprawia im największe trudności.

2) Co zamierzasz robić w trakcie Godziny Geniuszu?

Były osoby, które postanowiły pracować indywidualnie, ale i powstały grupy projektowe. Pomysły były bardzo różnorodne, obejrzyjcie wypowiedzi niektórych uczniów:

3) Jakie są Twoje obawy związane z realizacją Twojego projektu? Co może pójść nie tak? Który aspekt będzie największym wyzwaniem?

Tutaj uczniowie wspominali często o kwestiach technicznych, o tym, że zastanawiają się, czy wybrany przez nich projekt nie jest zbyt obszerny i da się go zrealizować w wyznaczonym czasie.
Komentarze

Popularne posty